За нас

Сайтът probiotics.bg е собственост и се поддържа от фондация "Пробиотици".

Целите на фондация "Пробиотици" са: "Популяризиране и утвърждаване на здравословното хранене и начин на живот, повишаване качеството на живот чрез извършването на информиран избор и трайно усвояване на здравословни навици в ежедневието."

Фондацията има предмет на дейност: Разработване и създаване на здравословни продукти, пробиотици и пробиотични храни; проучвания, изследвания и публикации за произход, геном, преживяемост и ефекти на пробиотични микроорганизми и съдържащите ги продукти при животни и хора; организация, провеждане и участие в конференции, лекции, семинари, симпозиуми, изложения, радио и телевизионни предавания, свързани с хранене, здравословен начин на живот, пробиотици и пробиотични храни; подготовка, издаване, популяризиране, разпространение и социална реклама на и чрез печатни и електронни издания по теми, отнасящи се до хранене и начин на живот, активно информиране и обучение на обществото /групова и индивидуална работа с деца, възрастни хора, активно работещи, безработни, хора в неравностойно положение, малцинства/ в областта на хранене и здравословен начин на живот, участие в проекти, финансиране и участие в проекти и проучвания, създаване на трайни отношения с местни и чуждестранни държавни органи, отговарящи за храните, както и други местни и чуждестранни нестопански организации с интерес в областта на здравословното хранене, включително и лаборатории, университети, академии, социални институти, изготвяне и продажба на постери, сборници, организиране на научни изложения, беседи и лекции, свързани със здравословни хранителни навици, здравословни храни, пробиотици и пробиотични храни, както и други не забранени от закона дейности.